ARTYKUŁY

Strona poświęcona wojnie na dalekim wschodzie, obejmującej zmagania armii i marynarki Cearstwa Japonii oraz Stanów Zjednoczonych.

Wyspy Pacyfiku - Atol Truk
Przedstawiamy serię artykułów opisujących najważniejsze wyspy na Oceanie Spokojnym oraz zmaganie wojenne z nimi związane.
Poczętek serii zaczynamy od atolu Truk.