Historia Lini kolejowej Tajlandia-Birma zwanej "Linią śmierci"

Fotografia nr 51 przedstawia moment montowania jednego z przęseł stalowych mostu. Widoczne są podczepione na drewnianym żurawiu dwa stalowe łuki mostu.

Budowa stalowo-betonowego mostu na rzece Kwae Yai. Fotografia 51. Budowa stalowo-betonowego mostu na rzece Kwae Yai.

Obóz w "Tha Makhan" składał się dwudziestu sześciu głównych drewnianych baraków dobrze widocznych na fotografiach numer 52 i 58. Po zakończeniu bodowy obu mostów większość jeńców została wysłana do innych obozów wzdłuż budowanej linii kolejowej, a obóz został przemianowany na szpital. W rejonie północno-zachodniego rogu obozu Japończycy wznieśli monument upamiętniający wszystkich zmarłych przy budowie linii kolejowej. Czerwona strzałka na fotografi nr 52 wskazuje położenie monumentu. Centralna kolumna, widoczna na fotografii nr 59 i 60 poświęcona została zmarłym Japończykom, natomiast cztery mniejsze kolumny, postawione w rogach całej budowli: Brytyjczykom, Australijczykom, Amerykanom, Holendrom i pracownikom cywilnym sprowadzonym tu z całej Azji, także pracującym przy budowie lini kolejowej. Japończycy wykorzystali Brytyjczyków do zbudowania pomnika. Ceremonia otwarcia odbyła się 21 marca 1944 roku. Fotografia nr 61 wykonana została w czasie trwania uroczystości.
Obóz jeniecki w Tha Makhan. Fotografia 52. Obóz jeniecki w "Tha Makhan" położony na południowy wschód od mostów. Dobrze widoczne baraki obozowe. W prawym górnym rogu przybliżenie centralnej części obozu i wyraźnie widoczne postacie jeńców.Widok na drewniany most z południowego brzegu rzeki Kwae Yai. Na moście widoczne postacie jeńców wojennych. W oddali widoczne zarysy przęseł mostu stalowo-betonowego. Fotografia 53. Widok na drewniany most z południowego brzegu rzeki Kwae Yai. Na moście widoczne postacie jeńców wojennych. W oddali widoczne zarysy przęseł mostu stalowo-betonowego.Pociąg towarowy przejeżdża przez most drewniany na rzece Kwai Yai. Zdjęcie wykonane przez japońskiego żołnierza ze wschodniego brzegu rzeki. W Prawym rogu fotografii widoczni żołnierze japońscy przyglądający się przejazdowi pociągu. Fotografia 54. Pociąg towarowy przejeżdża przez most drewniany na rzece Kwai Yai. Zdjęcie wykonane przez japońskiego żołnierza ze wschodniego brzegu rzeki. W Prawym rogu fotografii widoczni żołnierze japońscy przyglądający się przejazdowi pociągu.


Zdjęcie obu mostów wykonane po nalotach alianckich bombowców. Widoczne zniszczenie jednego z filarów mostu i zwalone jedno z przęseł mostu. O ile most drewniany był każdorazowo odbudowywany po zniszczeniach spowodowanych nalotami bombowymi, o tyle most betonowy nie był już  przez Japończyków odbudowywany. Dopiero po wojnie Japonia, w ramach odszkodowań wojennych, odbudowała most. Fotografia 55. Zdjęcie obu mostów wykonane po nalotach alianckich bombowców. Widoczne zniszczenie jednego z filarów mostu i zwalone jedno z przęseł mostu. O ile most drewniany był każdorazowo odbudowywany po zniszczeniach spowodowanych nalotami bombowymi, o tyle most betonowy nie był już przez Japończyków odbudowywany. Dopiero po wojnie Japonia, w ramach odszkodowań wojennych, odbudowała most.
Obecny widok na pozostałość drewnianego mostu na jednym z brzegów rzeki. Fotografia 56. Obecny widok na miejsce gdzie stał drewniany most. Miejsce to zamienione zostało na niewielką izbę pamięci.


Rozjazd torowiska na zachodnim brzegu rzeki Kwai Yai. Lewy tor prowadzi do mostu drewnianego, pociąg natomiast jedzie torem prowadzącym do mostu betonowo-stalowego. Fotografia 57. Rozjazd torowiska na zachodnim brzegu rzeki Kwai Yai. Lewy tor prowadzi do mostu drewnianego, pociąg natomiast jedzie torem prowadzącym do mostu betonowo-stalowego.
Baraki mieszkalne dla jeńców wojennych w obozie Tha Makhan. Fotografia 58. Baraki mieszkalne dla jeńców wojennych w obozie "Tha Makhan".Japoński pomnik poświęcony Japończykom, jeńcom wojennym i pracownikom cywilnym, którzy zmarli przy budowie liniii kolejowej Tajlandia-Birma. Fotografia 59. Japoński pomnik poświęcony Japończykom, jeńcom wojennym i pracownikom cywilnym, którzy zmarli przy budowie liniii kolejowej Tajlandia-Birma.
Japoński pomnik poświęcony Japończykom, jeńcom wojennym i pracownikom cywilnym, którzy zmarli przy budowie liniii kolejowej Tajlandia-Birma. Fotografia 60. Japoński pomnik poświęcony Japończykom, jeńcom wojennym i pracownikom cywilnym, którzy zmarli przy budowie liniii kolejowej Tajlandia-Birma.
Ceremonia poświęcenia pomnika wszystkim osobom, któzy zmarli podczas budowy linii kolejowej. Zdjęcie wykonane 21 marca 1944 roku. Swoje przemówienia wygłosili japoński komendant obozu oraz pułkownik G. E. Ramsay, dowódca 2/30. Australijskiego Batalionu Piechoty. Fotografia 61. Ceremonia poświęcenia pomnika wszystkim osobom, któzy zmarli podczas budowy linii kolejowej. Zdjęcie wykonane 21 marca 1944 roku. Swoje przemówienia wygłosili japoński komendant obozu oraz pułkownik G. E. Ramsay, dowódca 2/30. Australijskiego Batalionu Piechoty.
Położenie pomnika na tle obecnej zabudowy w miejscowości Tha Makhan. Czerwona strzałka wskazuje położenie mostu stalowo-betonowego, a czerwony obódka położenie pomnika. Żółte strzałki wskazują dawny przebieg torowiska do mostu drewnianego. Obecnie w tym miejscu znajduje się ulica Nowozelandzka. Fotografia 62. Położenie pomnika na tle obecnej zabudowy w miejscowości Tha Makhan. Czerwona strzałka wskazuje położenie mostu stalowo-betonowego, a czerwony obwódka położenie pomnika. Żółte strzałki wskazują dawny przebieg torowiska do mostu drewnianego. Obecnie w tym miejscu znajduje się ulica Nowozelandzka.Obecny stan pomnika poświęconego ofiarom budowy linii kolejowej Birma-Tajlandia. Miejsce to wciąż odwiedzane jest przez turystów i byłych jeńców wojennych. Fotografia 63. Obecny stan pomnika poświęconego ofiarom budowy linii kolejowej Birma-Tajlandia. Miejsce to wciąż odwiedzane jest przez turystów i byłych jeńców wojennych.
Strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19